NSAB

Medlem af Nordisk Speditørforbund.

Alle opgaver udføres iht. Nordisk Speditørforbunds Almindelige bestemmelser (NSAB 2000). Bestemmelserne begrænser vort ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods til SDR 8,33 pr. kg og forsinkelse op til fragtbeløbet, maksimalt SDR 50.000 for hver ordre.

Ved oplagring er speditørens samlede ansvar for skade ved en og sam-me hændelse begrænset til SDR 500.000 (§ 27).

Særlig opmærksomhed henledes på, at krav mod speditøren forældes efter 1 år (§ 30), og at panteretten (§ 14) omfatter såvel aktuelle som tidligere krav. Krav på fragt m.v. skal honoreres uanset handelsafta-lens leveringsbetingelser (§ 10).

Se NSAB 2000 her >>>