GDPR / Databeskyttelsespolitik

Ansvarsområde

Databeskyttelsespolitikken gælder for indsamling og brug af personoplysninger for virksomheden.

Holger Smidt er dataansvarlig

Vi er dataansvarlig for behandlingen af indsamlede personoplysninger.

Vi vil altid på opfordring være villige til at besvare spørgsmål vedr. kunders henvendelse om behandlingen af behandlingen af personoplysninger.

Personoplysninger Holger Smidt behandler

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger:

* Navn, telefonnummer og e-mailadresse på kunder og samarbejdspartnere

Holger Smidts brug af personoplysninger

Holger Smidt bruger personoplysninger til følgende formål:

* Skattemæssige import og eksport behandling * Kundens navn, telefonnummer og e-mailadresse opbevares, så vi kan komme i kontakt med kunden

Retsgrundlaget for behandling af kundens personoplysninger

Når virksomheden behandler personoplysninger, vil det typisk ske efter følgende behandlingsgrundlag:

* Behandlingen er nødvendig for, at virksomheden kan opfylde en aftale med kunden * Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse

Videregivelse af personoplysninger

Virksomheden videregiver oplysninger, hvis det er nødvendigt for at opfylde en aftale med kunden, der ved deres henvendelse har givet samtykke til det, eller hvis virksomheden er forpligtet til det efter gældende lovgivning.

Vi videregiver kun oplysninger til offentlige myndighed eller samarbejdspartner.

Personoplysninger stammer fra

Vores oplysninger stammer fra:

* Modtagende email direkte fra kunden * Modtagende email fra transportøren * Modtagende email fra disponenten * Modtagende telefonopkald

Desuden indhenter vi oplysninger fra virksomheders hjemmeside og offentlige registre mv.

Opbevaring af kundens oplysninger

Vi opbevarer personoplysninger, så længe det er nødvendigt for os at kunne behandle oplysningerne eller det som følge af gældende lovgivning.

Personoplysninger slettes automatisk efter 5 år.

De oplysninger som vi skal opbevare efter bogføringsloven, opbevares i løbende kalenderår plus 5 år.

Printet papir/kopier vil blive makuleret før de afskaffes.

Kundes rettigheder

Når virksomheden behandler personoplysninger, har kunden ret til følgende: * Ret at trække deres samtykke tilbage ved at kontakte os telefonisk eller pr. e-mail eller brev. Hvis samtykke tilbagekaldes, har det ikke betydning for lovligheden af de behandlinger, som vi allerede har foretaget på baggrund af dit samtykke. * Ret til at få indsigt i deres oplysninger som vi har behandlet og hvordan deres oplysninger behandles. * Ret til at få berigtiget deres oplysninger hvis vi har urigtige oplysninger. * Ret til at få slettet deres oplysninger inden det tidspunkt, hvor oplysningerne almindeligvis ville blive slettet, så længe det ikke kollidere med gældende lovgivning. * Ret at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger til brug for direkte markedsføring.

Dataportabilitet

I visse tilfælde har du ret til få flyttet dine personoplysninger fra virksomheden til en anden dataansvarlig eller at få dem udleveret i et struktureret og maskinlæsbart format.

Andet

Du kan læse mere om rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på datatilsynets hjemmeside [https://www.datatilsynet.dk/media/6893/registreredes-rettigheder.pdf