NSAB

Holger Smidts Eftf. ApS er medlem af Nordisk Speditørforbund.

Alle opgaver udføres iht. Nordisk Speditørforbunds Almindelige bestemmelser (NSAB 2015). Bestemmelserne begrænser vort ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods til SDR 8,33 pr. kg og forsinkelse op til fragtbeløbet, maksimalt SDR 50.000 for hver ordre.

Ved oplagring er speditørens samlede ansvar for skade ved en og sam-me hændelse begrænset til SDR 500.000 (§ 27).

Særlig opmærksom gør vi på §30 vedr. reklamationer.

NSAB 2015 EN

NSAB 2015 DK